แบรนด์

ฟาร์มแสงทอง

ฟาร์มแสงทองภูมิใจนำเสนอไข่ไก่สดคุณภาพจากชาวฟาร์มแท้ๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในวงการไข่ไก่ เราผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่กว่า 2 ล้านฟองต่อวัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เชียวชาญเรื่องไข่ไก่ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นสำคัญ… เรื่องไข่ไก่ไว้ใจฟาร์มแสงทอง

Details

ฟาร์มไข่ไท

ในวงการไข่ไก่ เราผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่กว่า 2 ล้านฟองต่อวัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เชียวชาญเรื่องไข่ไก่ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นสำคัญ…เรื่องไข่ไก่ไว้ใจฟาร์มแสงทอง

Details
Sao Ban Na

สาวบ้านนา

ในวงการไข่ไก่ เราผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่กว่า 2 ล้านฟองต่อวัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เชียวชาญเรื่องไข่ไก่ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นสำคัญ…เรื่องไข่ไก่ไว้ใจฟาร์มแสงทอง

Details

อัคราเอคโคโลยีไข่

ในวงการไข่ไก่ เราผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่กว่า 2 ล้านฟองต่อวัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เชียวชาญเรื่องไข่ไก่ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นสำคัญ…เรื่องไข่ไก่ไว้ใจฟาร์มแสงทอง

Details

โมริ-ทามะ

ในวงการไข่ไก่ เราผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่กว่า 2 ล้านฟองต่อวัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เชียวชาญเรื่องไข่ไก่ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นสำคัญ…เรื่องไข่ไก่ไว้ใจฟาร์มแสงทอง

Details