บทความ

Akaraeggology

เกี่ยวกับฟาร์ม

กว่าจะเป็นไข่ไก่ฟาร์มแสงทอง… ทุกขั้นตอนเราพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อที่จะได้ไข่ไก่ คุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งเราสามารถควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ สายพันธุ์ Lohnmann จากประเทศเยอรมัน เป็นรายแรกและรายเดียวที่นำเข้าสำเร็จและผลิตจนได้ลูกไก่ที่แข็งแรงพันธุ์ “ซับใหญ่ บราวน์”

Details

เกี่ยวกับไข่ไก่

กว่าจะเป็นไข่ไก่ฟาร์มแสงทอง… ทุกขั้นตอนเราพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อที่จะได้ไข่ไก่ คุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งเราสามารถควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ สายพันธุ์ Lohnmann จากประเทศเยอรมัน เป็นรายแรกและรายเดียวที่นำเข้าสำเร็จและผลิตจนได้ลูกไก่ที่แข็งแรงพันธุ์ “ซับใหญ่ บราวน์”

Details