เกี่ยวกับเรา

“ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  คำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ของบริษัทคู่ค้าเป็นสำคัญ”

ช่วงที่ 1

จุดเริ่มต้นของแสงทองสหฟาร์ม เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ในช่วงที่บรรพบุรุษนั้นย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน ได้ทำการค้าโดยใช้ชื่อการค้าว่า “เซ่งท้ง” และเมื่อเริ่มกิจการจึงใช้ชื่อภาษาไทยว่า “แสงทอง” เพื่อให้สอดคล้องกับบรรพบุรุษ

ช่วงที่ 2

เริ่มต้นธุรกิจด้วยการขายไก่เนื้อ ในเขตอ.บ้านนา จ.นครนายก ก่อนที่จะหันมาขายไข่ไก่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538

ช่วงที่ 3

จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาด จึงหันมาทำธุรกิจไข่ไก่อย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2547 และมีการขยายพื้นที่สร้างฟาร์มไก่ไข่ ในเขตอ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ